Kevytyrittäjyys

Mitä kevytyrittäjyys tarkoittaa?

Kevytyrittäjä tuottaa palveluita ilman omaa y-tunnusta. Kevytyrittäjä laskuttaa asiakasta aina myydyistä palveluista laskutuspalveluita tarjoavan yrityksen kautta. Kevytyrittäjyys on jatkuvassa kasvussa, sillä jopa Suomessa kevytyrittäjiä arvellaan olevan useita kymmeniä tuhansia henkilöitä.

Freelancer-pohjalla työskenteleviä yrittäjiä on maailmanlaajuisesti hyvin paljon, eli käytännössä kevytyrittäjä tekee työtä ilman työsopimuslain vaatimaa työsuhdetta. Kevytyrittäjä ei voi suorittaa alv-vähennyksiä verotuksessa ilman voimassa olevaa y-tunnusta.

Parhaimmillaan kevytyrittäjyys voi toimia freelancerina työskentelevälle henkilölle kätevänä matalan kynnyksen väylänä yrittäjyyttä kohti. Kevytyrittäjä voi kokeilla myös oman yritysidean toimivuutta niin sanottuna laskutusyrittäjänä työskennellessään.

Laskutuspalvelut tuovat mahdollisuuden yksityishenkilöille

Internetissä toimivat laskutuspalveluyritykset ovat tärkeä apu yksityishenkilölle, joka laskuttaa tehdyt työsuoritukset ilman omaa yritystoimintaa. Käytännön tasolla työsuorituksia tarjoava, freelancer-pohjalla työskentelevä henkilö päättää itse työajastaan ja työskentelytavastaan. Yleisesti kevytyrittäjä neuvottelee itse asiakkaan kanssa suoritettavan työn sisällöstä, hinnasta ja aikataulusta.

Kevytyrittäjänä toimivan henkilön asiakkaina ovat yleisesti yritykset, kotitaloudet ja yhteisöt. Normaalisti kaikki kevytyrittäjän käyttämät laskutuspalveluyritykset hyväksyvät sekä maksulaitteilla tapahtuneet maksut että käteismaksut. Käytännössä asiakkailta laskutetaan hinta, joka muodostuu bruttoansiosta työnantajan lakisääteisine sivukuluineen sekä käytettävän laskutusyrityksen palvelupalkkioista.

Laskutuspalveluyrityksen tehtävänä on tilittää maksettavasta summasta lakisääteinen arvonlisävero sekä kaikki lain säätämät kulut, sisältäen muun muassa työn teettäjän verokortin mukaisen ennakonpidätyksen. Loppusumma maksetaan aina työn suorittajan pankkitilille ja laskutuspalveluyritys toimittaa asiakkaan tilille toimitetusta palkanmaksusta palkkatodistuksen.

Normaalisti kevytyrittäjät voivat halutessaan liittyä jäseneksi yrittäjäkassaan ottamalla yrittäjän eläkevakuutuksen. Kevytyrittäjät saattavat työskennellä myös verkossa niin sanottuina alustatyöntekijöinä. Sisällöntuotanto on erittäin suosittua alustatyötä, jolloin työn suorittaja ei ole työsuhteessa työn tarjoajaan, vaan tekee työn asiakkaan, eli tilaajan antamien toiveiden mukaan.

Kenelle kevytyrittäjyys sopii?

 

 • Kevytyrittäjyys sopii kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille

 

 • Kevytyrittäjän pitää osata aikatauluttaa työnsä työn tilaajan vaatimusten mukaan

 

 • Kevytyrittäjällä pitää olla oma rauhallinen työtila ja työskentelyyn sopivat laitteet ja ohjelmat

 

 • Kevytyrittäjä voi hyödyntää halutessaan yhteistyökumppaneitaan

 

 • Kevytyrittäjällä pitää olla riittävästi rohkeutta, paineensietokykyä, täsmällisyyttä ja aktiivisuutta

 

 • Kevytyrittäjällä on hyvä olla myös liikeidea tai liiketoimintasuunnitelma, vaikka omaa varsinaista yritystä ei olekaan

 

Kevytyrittäjyys on edullista

Kaiken kaikkiaan kevytyrittäjyydessä on maailmanlaajuisesti paljon enemmän hyötyjä kuin haittoja.

 • Yksi kevytyrittäjyyden hyödyistä on edullisuus. Kevytyrittäjä tekee paitsi asiakkaan, myös laskutuspalvelun kanssa säännöllistä yhteistyötä ilman aloituskustannuksia. Laskutuspalvelun käyttö maksaa käyttäjälle vasta palveluun rekisteröityneen asiakkaan laskuttaessa työn tilaajaa.

Todella kätevää, helppoa ja nykyaikaista.

 • Toinen kevytyrittäjyyden tuoma hyöty työn tekijälle on täysi riskittömyys. Laskutuspalveluun rekisteröityminen on ilmaista, joten kevytyrittäjä ei voi käytännössä joutua mihinkään taloudellisiin vaikeuksiin palvelua käyttäessään.

 

 • Suomalaiset laskutuspalvelut ovat erittäin selkeitä ja helppoja käyttää. Laskutuspalvelu hoitaa kaikki paperityöt ja kirjanpidon asiakkaan puolesta.

 

 • Kevytyrittäjä voi päättää myös siitä, kuinka paljon ja kuinka usein työtä tekee. Freelancer-pohjalla työskennellen kevytyrittäjä voi ottaa vastaan vain ne työt, jotka haluaa tehdä ja joihin oma aika riittää.

 

 • Laskutuspalvelut toimivat aina suurena apuna ja ajansäästäjänä yrittäjälle, sillä halutessaan asiakas voi lopettaa palvelun käytön milloin haluaa. Kevytyrittäjä voi halutessaan perustaa myös vaikkapa toiminimen tai osakeyhtiön. Työ on siis vapaata, mutta työn tilaajan määrittämässä aikataulussa pitää pysyä, sillä muuten työprojekti voidaan antaa jollekin muulle kevytyrittäjänä työskentelevälle.

 

 • Opiskellessa, osa-aikaisella eläkkeellä ollessa tai palkkatyötä tehdessä kevytyrittäjyys on toimiva ja helppo tapa tehdä työtä sivutoimisesti.

 

 • Kevytyrittäjä valitsee töiden lisäksi laskutuspalvelun, jota haluaa käyttää. Palvelua ei tarvitse käyttää tiettyjä kertoja kuukaudessa, vaan palveluun rekisteröitynyt asiakas voi käyttää palvelua aina silloin kun haluaa. Laskutuspalveluiden käyttäminen ei yleisesti vaadi asiakkaalta palvelun ylläpitoa tai muita ylimääräisiä kuluja.

 

Kevytyrittäjyyden haitat

Monia kiinnostavat myös mahdolliset ongelmat, joita kevytyrittäjän työssä saattaa esiintyä. Mieleen saattaa tulla kysymyksiä siitä, paljonko työn tilaajan maksamista palkkioista jää työntekijälle itselleen. Mitä esimerkiksi laskutuspalvelu laskuttaa tekemästään työstä?

Käytännössä laskutuspalvelu tarjoaa palveluitaan niin, että se ottaa korvaukseksi itselleen noin 5 %:n prosenttiosuuden, joka käytännössä tarkoittaa 15–20 euroa. Jokaisella palvelulla kyseinen summa on etukäteen päätetty ja yleisesti riippuu asiakkaan laskuttamasta summasta työn tilaajalta.

Kevytyrittäjän kannattaa aina muistaa, että kaikkia töitä ei voi laskuttaa laskutuspalveluita apuna käyttäen. Erilaiset luvanvaraiset työt, kuten jotkin LVI-alan työt ja taksiliikennöinti ovat oivia esimerkkejä asiasta. Palveluntarjoajat toimivat kaikki samantapaisesti, mutta yrityksillä saattaa olla pieniä eroja toiminnassaan. Kevytyrittäjän kannattaa aina siis tutustua markkinoilla tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.

Kevytyrittäjyys sopii yleisesti vain kevytyrittäjän tuottamien palveluiden myyntiin. Tavaraa myydessä laskutuspalvelu ei ole paras vaihtoehto, vaan silloin kannattaa yleensä valita jokin muu yhtiömuoto. Laskutuspalvelun käyttö on erilaista toimialasta riippuen. Joillakin laskutuspalveluilla ei esimerkiksi onnistu kaikkien liiketoiminnan kulujen täysimääräinen vähentäminen verotuksessa, joka voi tarkoittaa vaikkapa kameraa valokuvaajana työskennellessä.

Kevytyrittäjän kannattaa ottaa huomioon myös se, että kaikki laskutuspalvelut eivät hyväksy asiakkaakseen henkilöä, jonka luottotiedot eivät ole kunnossa. Muistathan myös, että kevytyrittäjille ei yleensä myönnetä starttirahaa kuin ainoastaan silloin, jos hän vaihtaa liiketoimintamalliaan työskentelemällä vaikkapa toiminimen alla tai osakeyhtiönä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *